Slik- en zuigproblemen

Slik- en zuigproblemen kunnen worden veroorzaakt door een verstoring van het zenuwstelsel waarbij er een beklemming is op het verloop uit de schedel. Bewegingsbeperkingen kunnen ervoor zorgen dat er een verkeerde balans is tussen de actieve- en rustfase van een zenuwprikkel. De belangrijkste aandachtspunten voor een osteopaat zijn hierbij de bewegelijkheid van de schedelbasis en de schedel. De zenuwen die daar uit treden komen tijdens een bevalling onder spanning te staan wat voor een bewegingsbeperking kan zorgen.

U kunt dit herkennen doordat uw kind zich verslikt of bij de voeding wordt er meer gesabbeld dan echt gezogen.