Baby's

Baby's

Als ouder is het niet altijd makkelijk om te ontdekken wat uw baby voelt. Zeker wanneer het om lichamelijke klachten gaat. De ervaring leert dat een rustige baby niet altijd een gelukkige baby is. Soms zijn de complicaties niet zichtbaar, maar wel degelijk aanwezig.

behandeling

kunnen ontstaan door onregelmatigheden tijdens de zwangerschap of bevalling. Een geboorte in stuitligging, een vaccuümverlossing of een keizersnede kan de bewegelijkheid van het lichaam beïnvloeden. De intensieve trek-en drukkrachten die tijdens de bevalling worden uitgeoefend kunnen de bewegingsvrijheid van uw baby beperken. Dit kan na het ontgroeien van de babyfase akelige problemen opleveren die moeilijker te herkennen zijn.

veel voorkomende
klachten

 • Afplatting schedel

  Afplatting van de schedel wordt vaak veroorzaakt door een voorkeurshouding. Door spanning of blokkade in de nek is de baby gedwongen om in een bepaalde houding te liggen. De druk wordt niet goed verdeeld over de gehele schedel maar wordt specifiek op één plek gehouden. Hierdoor wordt de voorkeurszijde van het hoofd afgeplat. De voorkeurshouding kan ontstaan voor de bevalling, door het klem liggen in de baarmoeder of bekken. Tijdens de bevalling door hulp instrumenten. Of na de bevalling door een blokkade elders in het lichaam. De osteopaat zal alle punten nagaan in het lichaam om te bekijken waar de oorzaak zit zodat de voorkeurshouding kan worden opgelost. U kunt dit herkennen doordat een deel van het achterhoofd links, rechts of in het midden platter dan de rest. Ook de oortjes kunnen verschillen in stand op het hoofd.

 • Huid klachten zoals eczeem

  Wanneer de uitscheidingsorganen het wat moeilijker hebben doordat ze nog niet volledig ontwikkeld zijn of wanneer er een intolerantie of allergie is, kan de huid hen te hulp schieten. De huid is een extra uitscheidingsorgaan wanneer de darm en de lever het niet aankunnen om alle afvalstoffen te filteren. De huid zal hierdoor veranderen en klachten geven. U kunt dit herkenning aan uitslag op de huid of door rode vlekjes en schilferige en droge plekken op de huid

 • Krampen- en stoelgangproblemen

  Dit wordt vaak veroorzaakt door een verstoring van het zenuwstelsel waarbij er een overprikkeling is naar het maag-en darmstelsel. Bewegingsbeperkingen kunnen ervoor zorgen dat er een verkeerde balans is tussen de actieve- en rustfase van een zenuwprikkel. De belangrijkste aandachtspunten voor een osteopaat zijn hierbij de bewegelijkheid van de schedel en het bekken. Daarnaast zal de ontspanning en de juiste bewegelijkheid van de buikorganen ervoor zorgen dat de darm ontspant en de rust terugkeert in het lichaam. U kunt dit herkennen doordat uw kind een harde en opgezette buik heeft. Soms moet huilen tijdens of na een fles. Moeilijke ontlasting Ontzettend hard moeten persen Veel kreunen

 • Onrust

  Het kindje geeft onrustig gedrag hetgeen gepaard gaat met vele heftige en gespannen bewegingen. De armen en benen worden veelvuldig gebruikt om te blijven bewegen wat veel spanning in het lichaam geeft. Vaak zit de oorzaak in het schedeltje, nek of bekken wat een continue prikkel geeft waardoor het kindje niet goed kan ontspannen. Door de spieren veel aan te spannen drukt het kindje zichzelf en het hoofd naar achter wat een overstrekking geeft. U kunt dit herkennen doordat uw kind continue beweegt met armen en benen. Ze kunnen niet rustig blijven liggen en bewegen het hoofd een hele tijd heen en weer. Overstrekken, verstijven van het lichaam met of zonder gebalde vuistjes

 • Overmatig huilen

  Door de invloed van de geboorte kan er een verstoring van het zenuwstelsel ontstaan. Bewegingsbeperkingen kunnen ervoor zorgen dat er een verkeerde balans is tussen de actieve fase en de rust van een zenuwprikkel. De beperking kan er voor zorgen dat het kindje niet lekker in zijn vel zit, spanning voelt en uit zich door veel te huilen. De belangrijkste aandachtspunten voor een osteopaat zijn hierbij de bewegelijkheid van de schedel, nek, wervelkolom, bekken en het middenrif. U kunt dit herkennen doordat uw kind enorm veel huilt zonder duidelijke reden. Het kindje heeft ritme en regelmaat, heeft genoeg voeding en een schone luier maar is ontroostbaar.

 • Overstrekking

  Bij onrust en spanning in het lichaam probeert het kind naar de meest ontspannen en rustige houding te gaan. Vaak is dat bij een kind met het hoofd naar achter. Het kindje kan gaan overstrekken om de verhoogde prikkel of spanning weg te nemen en dit te willen verminderen. Door de bewegelijkheid in de schedel te verbeteren ontstaat er meer ontspanning in nek en schedel en zal het kindje niet meer overstrekken en kan het in een normale houding rustig en ontspannen liggen. U kunt het herkennen doordat u kind zich afzet met de voeten en het hoofd achterover gooit. Tijdens het huilen kan de overstrekken verergeren en voelt het lichaam hard en gespannen aan. Vaak gaat dit dan gecombineerd met gebalde vuisten waar je geen vinger meer tussen kan krijgen.

 • Reflux

  Reflux wordt vaak veroorzaakt door een verstoring van het zenuwstelsel waarbij er een overprikkeling is naar het maag- en darmstelsel. Bewegingsbeperkingen kunnen ervoor zorgen dat er een verkeerde balans is tussen de actieve- en rustfase van een zenuwprikkel. De belangrijkste aandachtspunten voor een osteopaat zijn hierbij de bewegelijkheid van de schedelbasis en de schedel. De zenuwen die daar uit treden komen tijdens een bevalling onder spanning te staan wat voor een bewegingsbeperking kan zorgen. Daarnaast zal de draaiing van de maag belangrijk zijn voor de ideale spanning op het maagklepje die er voor zorgt dat de voeding niet meer omhoog komt. U kunt dit herkennen doordat een gedeeltelijke of gehele voeding terugkomt. Dit kan direct na de voeding of uren erna.

 • Slaapproblemen

  Door een bewegingsbeperking in het lichaam kunnen continue prikkels die binnen komen niet altijd goed doorlopen, afgeremd en verwerkt worden. Hierdoor kan het kindje continue in een overprikkelde fase zitten wat er voor kan zorgen dat het niet goed inslaapt of doorslaapt. Een overvloed van prikkels wordt verminderd door het centrale zenuwstelsel te behandelen en het lichaam in balans te brengen. Het slaappatroon zal hierdoor hersteld worden. U kunt dit herkennen doordat tijdens het wegleggen het kind al moet huilen. Daarnaast kan het vechten tegen de slaap of midden in de nacht wakker worden.

 • Slik- en zuigproblemen

  Slik- en zuigproblemen kunnen worden veroorzaakt door een verstoring van het zenuwstelsel waarbij er een beklemming is op het verloop uit de schedel. Bewegingsbeperkingen kunnen ervoor zorgen dat er een verkeerde balans is tussen de actieve- en rustfase van een zenuwprikkel. De belangrijkste aandachtspunten voor een osteopaat zijn hierbij de bewegelijkheid van de schedelbasis en de schedel. De zenuwen die daar uit treden komen tijdens een bevalling onder spanning te staan wat voor een bewegingsbeperking kan zorgen. U kunt dit herkennen doordat uw kind zich verslikt of bij de voeding wordt er meer gesabbeld dan echt gezogen.

 • Verborgen reflux

  Dit wordt vaak veroorzaakt door een verstoring van het zenuwstelsel waarbij er een overprikkeling is naar het maag- en darmstelsel. Bewegingsbeperkingen kunnen ervoor zorgen dat er een verkeerde balans is tussen de actieve- en rustfase van een zenuwprikkel. De belangrijkste aandachtspunten voor een osteopaat zijn hierbij de bewegelijkheid van de schedelbasis en de schedel. De zenuwen die daar uit treden komen tijdens een bevalling onder spanning te staan wat voor een bewegingsbeperking kan zorgen. Daarnaast zal de draaiing van de maag belangrijk zijn voor de ideale spanning op het maagklepje die er voor zorgt dat de voeding niet meer omhoog komt. U kunt dit herkennen doordat uw kind geluidjes maakt alsof de voeding terug komt maar je ziet niets. Soms een beetje wittigheid in het mondje van voeding maar spuugt niet. De baby hikt of slikt veel wat erger is bij het plat liggen.

 • Voorkeurshouding

  Een voorkeurshouding ontstaat vaak door spanning of een blokkade in de nek en schouders. Hierdoor is de baby gedwongen om in een bepaalde houding te liggen. Door het vele liggen op de rug wordt de druk niet goed verdeeld over de gehele schedel maar wordt dit specifiek op één plek gehouden. De kans is groot dat aan de kant van de voorkeurszijde een afplatting ontstaat. De voorkeurshouding kan ontstaan voor de bevalling door het vastliggen in de baarmoeder of bekken. Tijdens de bevalling door hulp instrumenten. Of na de bevalling door een blokkade elders in het lichaam. De osteopaat zal alle punten nagaan in het lichaam om te bekijken waar de oorzaak zit zodat de voorkeurshouding kan worden opgelost. U kunt dit herkennen doordat uw kind alleen maar naar links of rechts wilt kijken. Uw kind wil alleen maar de linker of rechter borst bij borstvoeding of drinkt maar graag op 1 arm de fles. Daarnaast kan uw kind liever op de buik en of zij liggen dan op de rug Kindje wil alleen op de buik liggen niet op de rug.

Afspraak maken

Ervaart uw baby klachten, neem dan contact met ons op

u kunt
ook bij ons
terecht voor